เทสโก้ โลตัส

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ทรูเรด รับส่วนลด 60.- เมื่อช้อปสินค้าอาหารสดครบ 600.- (ต่อใบเสร็จ) ที่ Tesco Lotus เฉพาะวันจันทร์ถึงวันพุธ (Tesco Lotus Express ไม่ร่วมรายการ)

ทรูแบล็ค/ทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู รับส่วนลด 50.- เมื่อช้อปสินค้าอาหารสดครบ 600.- (ต่อใบเสร็จ) ที่ Tesco Lotus เฉพาะวันจันทร์ถึงวันพุธ (Tesco Lotus Express ไม่ร่วมรายการ)

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์