ข้อมูลร้าน ข้าวแกงลุงจันทร์

ข้อมูลร้าน ข้าวแกงลุงจันทร์

ร้านข้าวแกงลุงจันทร์ ตลาดนัดผู้ใหญ่อ้วนถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230