ข้อมูลร้าน ต.เตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ อู่ทองนอก

ข้อมูลร้าน ต.เตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ อู่ทองนอก

2/31 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300