ข้อมูลร้าน ศักดิ์ชัยข้าวมันไก่ตอน

ข้อมูลร้าน ศักดิ์ชัยข้าวมันไก่ตอน

57/5 ซอย ราชปรารภ 8 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400