ข้อมูลร้าน อาหารเพื่อสุภาพ (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน อาหารเพื่อสุภาพ (จ.สงขลา)

93/1 ม.2 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90115

66-630611040