ข้อมูลร้าน ขนมหวานหวาน เขมิกา (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน ขนมหวานหวาน เขมิกา (จ.พิจิตร)

42 ต.ห้วยแก้ว อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 66130

66-950648485