ข้อมูลร้าน แคฟฟา คาเฟ่ (จ.พระนครศรีอยุธยา)

ข้อมูลร้าน แคฟฟา คาเฟ่ (จ.พระนครศรีอยุธยา)

เจ้าพรม ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

66-840401818