ข้อมูลร้าน ลาบเป็ดรสเด็ด (จ.เลย)

ข้อมูลร้าน ลาบเป็ดรสเด็ด (จ.เลย)

299ม.9 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000

66-630464091