ข้อมูลร้าน สเต็กบ้านพ่อ โคขุนโพนยางคำ 100% (จ.ระยอง)

ข้อมูลร้าน สเต็กบ้านพ่อ โคขุนโพนยางคำ 100% (จ.ระยอง)

560/43 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

66-655288087