ลุคแอทมี คลินิกเวชกรรม

สิทธิประโยชน์

TREATMENT 999.-จากราคาปกติ 1,290.-

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

MESO FAT แก้มเหนียง เพียง 1,999.- จากราคาปกติ 3,990.-

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

REJURAN 2 CC. เพียง 8,999.- จากราคาปกติ 12,900.-

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

BOTOX หางตา เพียง 999.-จาก 1,800.-

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

สิทธิประโยชน์

TREATMENT 999.-จากราคาปกติ 1,290.-

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

MESO FAT แก้มเหนียง เพียง 1,999.- จากราคาปกติ 3,990.-

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

REJURAN 2 CC. เพียง 8,999.- จากราคาปกติ 12,900.-

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

บทความที่คล้ายกัน