ข้อมูลร้าน ลาบลุงสวงค์

ข้อมูลร้าน ลาบลุงสวงค์

182/1 ซอย ร่วมมิตร ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000