ข้อมูลร้าน ฮาบีเบาะห์รสเด็ด

ข้อมูลร้าน ฮาบีเบาะห์รสเด็ด

11/1 ม.10 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530