ข้อมูลร้าน ลุงขี้เมา

ข้อมูลร้าน ลุงขี้เมา

295/3 ซอย อิสรภาพ 24 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600