789 Car Wash (จ.ปทุมธานี)

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อใช้บริการเคลือบสีพรีเมียม

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 9,000 บาท เมื่อใช้บริการโปรแกรมเคลือบเซรามิกเกรดพรีเมียม 10H ที่ร้านครบ 30,000 บาทขึ้นไป

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

ลูกค้าทรู
รายละเอียด

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรู ลด 10% เมื่อใช้บริการเคลือบสีพรีเมียม

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 9,000 บาท เมื่อใช้บริการโปรแกรมเคลือบเซรามิกเกรดพรีเมียม 10H ที่ร้านครบ 30,000 บาทขึ้นไป

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับทรูพอยท์ 1 คะแนน เมื่อชำระค่าสินค้าทุกๆ 25 บาท ผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท บนแอปทรูไอดี

ลูกค้าทรู
รายละเอียด