ข้อมูลร้าน กินกล้วยทอดเถอะ (จ.นครราชสีมา)

ข้อมูลร้าน กินกล้วยทอดเถอะ (จ.นครราชสีมา)

ข้างธนาคาร ธกส พระทองคำ ต.สระพระ อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 30220

66-856826877