ข้อมูลร้าน อิ่มไม่อั้น ข้าวแกง

ข้อมูลร้าน อิ่มไม่อั้น ข้าวแกง

11/1 ถนน พัฒนาชนบท 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520