ข้อมูลร้าน ส้มตำเจ๊ดวง

ข้อมูลร้าน ส้มตำเจ๊ดวง

64 ซอย โยธาธิการ นนทบุรี 2023 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110