ข้อมูลร้าน เจ๊นาเจ้าเก่าอาหารตามสั่ง

ข้อมูลร้าน เจ๊นาเจ้าเก่าอาหารตามสั่ง

374/3 ซอย เพชรบุรี 12 แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400