ข้อมูลร้าน ชาอาลี (จ.พังงา)

ข้อมูลร้าน ชาอาลี (จ.พังงา)

57/10 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110

66-855786399