ข้อมูลร้าน ใบชา บับเบิล ที

ข้อมูลร้าน ใบชา บับเบิล ที

ตลาดนัดวัดพล (ร้านใบชา บับเบิล ที) ติดกับปั้ม PT แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520