ข้อมูลร้าน ตาวเบเกอรี่ กาแฟสด

ข้อมูลร้าน ตาวเบเกอรี่ กาแฟสด

263 ถ.บูรกรรมโกวิท ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ 67000