โพธาลัย เวลเนส แอนด์ ลองเจวิตี้

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ลด 20% เมื่อรับบริการเมนูเดี่ยวหรือแพ็กเกจในราคาปกติ 1,000 บาทขึ้นไป

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ลด 15% เมื่อรับบริการเมนูเดี่ยวหรือแพ็กเกจในราคาปกติ 1,000 บาทขึ้นไป

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์