ข้อมูลร้าน อาม่าโก๋น้ำเต๋าหู้สาย2

ข้อมูลร้าน อาม่าโก๋น้ำเต๋าหู้สาย2

7/6 ซอย ศาลาธรรมสพน์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170