สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรู รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป ไม่ร่วมโปรโมชั่นกับอาหาร set

    ลูกค้าทรู
    รับสิทธิ์