ข้อมูลร้าน กิตติชัย (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน กิตติชัย (จ.ชลบุรี)

191/247 ม.5 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230