ข้อมูลร้าน กล้วยทอดเมยวดี (สาขาโพนทอง)

ข้อมูลร้าน กล้วยทอดเมยวดี (สาขาโพนทอง)

88 ม.5 ต.ชมสะอาด อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด 45250