เดอะวิจิตร รีสอร์ท ภูเก็ต

สิทธิประโยชน์

ลูกค้าทรูแบล็ค ลด 20% ห้องพัก จากราคาขายบนเว็บไซต์โรงแรม

ลูกค้าทรูแบล็ค
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรูเรด ลด 15% ห้องพัก จากราคาขายบนเว็บไซต์โรงแรม

ลูกค้าทรูเรด
รับสิทธิ์

ลูกค้าทรู ลด 10% ห้องพัก จากราคาขายบนเว็บไซต์โรงแรม

ลูกค้าทรู
รับสิทธิ์