สิทธิประโยชน์

  ลูกค้าทรูแบล็ค ลด 20% ห้องพัก จากราคาขายบนเว็บไซต์โรงแรม

  ลูกค้าทรูแบล็ค
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรูเรด ลด 15% ห้องพัก จากราคาขายบนเว็บไซต์โรงแรม

  ลูกค้าทรูเรด
  รับสิทธิ์

  ลูกค้าทรู ลด 10% ห้องพัก จากราคาขายบนเว็บไซต์โรงแรม

  ลูกค้าทรู
  รับสิทธิ์