ข้อมูลร้าน ส้มตำหนุกหนาน 2

ข้อมูลร้าน ส้มตำหนุกหนาน 2

59/109 ซ.ท่าทราย 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210