ข้อมูลร้าน ผัดไท-หอยทอด

ข้อมูลร้าน ผัดไท-หอยทอด

ถนนบัวนครินทร์ แขวงบางแก้ว เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540