ข้อมูลร้าน ไก่ห้าดาว นาคนิวาส15

ข้อมูลร้าน ไก่ห้าดาว นาคนิวาส15

7-11 ถ. นาคนิวาส15 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230