ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่แม่ษา 2

ข้อมูลร้าน ข้าวมันไก่แม่ษา 2

15/3 บ้านดู่ซอย 1 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100