ข้อมูลร้าน ปากชาหม่าล่า (จ.ระยอง)

ข้อมูลร้าน ปากชาหม่าล่า (จ.ระยอง)

ตลาดสดเทศบาลระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

66-618895828