สิทธิประโยชน์

    ลูกค้าทรู ลด 20% สำหรับ Set Menu หรือเมื่อซื้อกาแฟ 3 แก้วขึ้นไป

    ลูกค้าทรู
    รับสิทธิ์