ข้อมูลร้าน ช่อลดา กาแฟสด

ข้อมูลร้าน ช่อลดา กาแฟสด

77/253ถนน จตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220