ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บโอ่ง หน้าวัดพลายชุมพล

ข้อมูลร้าน ก๋วยจั๊บโอ่ง หน้าวัดพลายชุมพล

ร้านก๋วยจั๊บโอ่ง หน้าวัดพลายชุมพล ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000