ข้อมูลร้าน ตุ๊กตา...เตี๋ยวกะลา (จ.ชลบุรี)

ข้อมูลร้าน ตุ๊กตา...เตี๋ยวกะลา (จ.ชลบุรี)

999/153 ม.7 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150