ข้อมูลร้าน ร้าน เจ้ตุ๋ยกระบองจ่อ (เจ้าแรกสูตรดั้งเดิม)

ข้อมูลร้าน ร้าน เจ้ตุ๋ยกระบองจ่อ (เจ้าแรกสูตรดั้งเดิม)

664/2 ถ.อินทรคีรี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110