ข้อมูลร้าน ธนดลข้าวมันไก่ตอน

ข้อมูลร้าน ธนดลข้าวมันไก่ตอน

ถนนบัวนครินทร์ แขวงบางแก้ว เขตบางพลี สมุทรปราการ 10540