ข้อมูลร้าน -

ข้อมูลร้าน -

180/3 อยู่เย็น ซอย 2 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300