ข้อมูลร้าน ปุณณดาคาเฟ่ ชานม น้ำส้มคั้น ขนมไทย และเบเกอรี่

ข้อมูลร้าน ปุณณดาคาเฟ่ ชานม น้ำส้มคั้น ขนมไทย และเบเกอรี่

120 ซอย เสนาสฤษดิ์เดช 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000