ข้อมูลร้าน กาแฟริมทาง

ข้อมูลร้าน กาแฟริมทาง

3/113 ซ.ประชาราบำเพ็ญ 9 ม.สอเกียรติชัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310