ข้อมูลร้าน ร้านชมพูซีฟูด

ข้อมูลร้าน ร้านชมพูซีฟูด

96/3 หมู่ที่ 6 ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110