ข้อมูลร้าน เนื้อย่างฮารูน สาขา2 (จ.พิจิตร)

ข้อมูลร้าน เนื้อย่างฮารูน สาขา2 (จ.พิจิตร)

45/1 ม.8 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 66160