ข้อมูลร้าน กาแฟพันธุ์ไทย ถนนจันทน์ ซอย 40

ข้อมูลร้าน กาแฟพันธุ์ไทย ถนนจันทน์ ซอย 40

กาแฟพันธุ์ไทย ถนนจันทน์ ซอย 40 เลขที่ 433/30 ถนนจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร 10120