ข้อมูลร้าน ชาวไร่ เบเกอรี่โฮมเมด (จ.สงขลา)

ข้อมูลร้าน ชาวไร่ เบเกอรี่โฮมเมด (จ.สงขลา)

79 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

66-979188747