ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ศรี สูตรคลองญี่ปุ่น

ข้อมูลร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือแม่ศรี สูตรคลองญี่ปุ่น

60 6 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130