ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมูทองใบ

ข้อมูลร้าน ข้าวขาหมูทองใบ

319/1 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120