ข้อมูลร้าน ส้มตำสกล

ข้อมูลร้าน ส้มตำสกล

ส2/36 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210