ข้อมูลร้าน เจ้ไก่ ไส้กรอกวุ้นเส้น (จ.ยโสธร)

ข้อมูลร้าน เจ้ไก่ ไส้กรอกวุ้นเส้น (จ.ยโสธร)

ตลาดคำเตย ม.1 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120

66-943590099